Regulamin - Wychowanie patriotyczne dla dzieci

Regulamin

  1. Operatorem Serwisu jest Pracownia Register, zarejestrowana w Krakowie pod adresem: ul. Skarbińskiego 10/103, 30-071 Kraków. Biuro Pracowni znajduje się w Krakowie przy ul. Pilsudskiego 28a lok. 16.
  2. Wysłanie przez Kupującego zamówienia przez platformę sklepu internetowego równoznaczne jest z wolą zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
  3. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Operatora Serwisu, przesłane pocztą elektroniczną na adres podany w zamówieniu.
  4. Operator Serwisu zobowiązuje się do wysyłki zamówienia w czasie do 3 dni roboczych od dnia uznania na jego rachunku bankowym wpłaty od Kupującego.
  5. Zamówienia wysyłane będą za pośrednictwem poczty (operator publiczny), przesyłkami poleconymi.
  6. Wysyłając zamówienie Kupujący zgadza się na przetwarzanie przez Operatora Serwisu jego danych osobowych na potrzeby realizacji tegoż zamówienia oraz do celów marketingowych Operatora Serwisu.